Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Årlig vedlikehold av Dräger pusteluft utstyr (SCBA3) (NOFCSBM3NO)

Formål

 • Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds personell oppbygging, funksjon, samt daglig og årlig vedlikehold av eget pusteluftutstyr. Kurset gjennom-føres over to dager og tar for seg de vanligste Dräger modellene som be-nyttes i det norske markedet i dag, samt tilhørende utstyr og produktopp-dateringer.

Målgruppe

 • For kvalifisert brannvesen personell som utfører daglig og årlig vedlikehold på Dräger pusteutstyr

Forkunnskaper

 • For brannvesenets personell som har erfaring med å utføre vedlikehold på Dräger SCBA og kunder som eier egnet testutstyr.
 • Kun for spesifikke kunder godkjent av Dräger-ledelsen.

Innhold

 • - Gjeldende regelverk og anbefalinger
 • - Komponentkjennskap. Maske, lungeautomat, meis
 • - Riktig rengjøring og desinfeksjon av Dräger pusteluftutstyr
 • - Vedlikehold, feilsøking og reparasjon av Dräger pusteluftutstyr
 • - Test og kontroll av Dräger pustluftutstyr med Dräger Testor og Questor 5000/7000
 • - Fokuserer på funksjon for Lung Demand Valve (LDV) og eventuell feilsøking
 • ---
 • Utstyr:
 • - Panorama Nova Mask
 • - FPS 7000 maske
 • - PSS - serie LDV
 • - PSS AirBoss pusteluftutstyr
 • - PSS 5000/7000 pusteluftutstyr

Merknader

 • Vi anbefaler repetisjonskurs hvert 3. år.

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.