Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Daglig vedlikehold av Dräger pusteluft utstyr (SCBA2) (NOFCSBM2NO)

Formål

 • Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold av eget pusteluftutstyr. Kurset gjennom-føres over to dager og tar for seg de vanligste Dräger modellene som be-nyttes i det norske markedet i dag, samt tilhørende utstyr og produktopp-dateringer. Kurset egner seg for alle som skal utføre daglig vedlikehold av eget pusteluftutstyr*.

Målgruppe

 • For personell som utfører daglig vedlikehold* på Dräger pusteluftutstyr.

Forkunnskaper

 • Ingen spesielle.

Innhold

 • Forsvarlig vask og desinfeksjon av Dräger pusteluftutstyr
 • Komponentkjennskap. Maske, lungeautomat, meis
 • Daglig vedlikehold* , enklere feilsøking og reparasjon av Dräger pusteluftutstyr
 • Test og kontroll av Dräger pusteluftutstyr med Dräger Testor
 • Regelverk knyttet til vedlikehold av pusteluftutstyret,fylling, kontroll av pusteluftflasker og kvalitetssikring av pusteluften
 • Ventiler og flasker
 • ---
 • Utstyr:
 • Panorama Nova Mask
 • FPS 7000 Mask
 • PSS - series
 • PSS AirBoss Breathing Apparatus
 • PSS 5000/7000

Merknader

 • Vi anbefaler repetisjonskurs hvert 3. år.
  • Gjelder ikke årlig service/sertifisering

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.