Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Grunnleggende bruk av pusteluft utstyr (SCBA1) (NOGCSBABNO)

Formål

 • Dette er et grunnleggende brukerkurs av pusteluftutstyr, beregnet på åndedrettsbeskyttelse i atmosfærer hvor oksygennivå kan være lavt, eller ukjente gasskonsentrasjoner er tilstede.

Målgruppe

 • Ansatte i all industri hvor man kan ha behov for pusteluftutstyr.

Forkunnskaper

 • Ingen spesielle.

Innhold

 • Åndedrettsorganet, gasser og effekter, deteksjon av farer.
 • Pusteluftutstyrstyper, oppbygning, kombinasjoner, behov, monteringsteori, virkemåte.
 • Demontering til rengjøring/desinfeksjon.
 • Montering av utstyr, prøving, tilpasning, praksis.
 • Tilvenning av utstyr.
 • Regelverk knyttet til vedlikehold av pusteluftutstyret, og fylling av pusteluftflasker

Merkned

 • Anbefalt repetisjonskurs hvert 3. år.

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.