Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Gassmåling og åndedrettsvern for vann og avløp (VA) (NOGCSBVANO)

Formål

 • Kurset tar sikte på å gjøre deltakeren kjent med forskrifter som gjelder for arbeid ved avløpsanlegg, hvordan man utfører en risikovurdering, og hvordan man benytter gassmåler og åndedrettsvern.

Målgruppe

 • For personell som har sitt daglige arbeid innen Vann og avløp

Forkunnskaper

 • Ingen spesielle
 • Det er anbefalt å ta med seg egne gassmålere, åndedrettsvern og prosedyre for entring.

Innhold

 • Gjeldende forskrifter og anbefalinger (Forskrift 701-706,)
 • Risikovurdering / Sikker jobb analyse
 • Utfordringer med lukkede og trange rom
 • Brennbare og giftige gasser
 • Farer knyttet til mangel på oksygen
 • Gassdeteksjon
 • Kontroll før og etter bruk
 • Åndedrettsvern
 • Praktisk bruk av gassmålere og åndedrettsvern
 • Enkelt vedlikehold
 • Skriftlig test

Merknader

 • Anbefalt repetisjonskurs hvert 3. år.

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.