Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Arbeid i lukkede rom (CSE) (NOGCSCSENO)

Objectives

 • Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene som kan oppstå i forbindelse
 • med arbeid i lukkede rom. Deltakeren lærer grunnleggende bruk
 • av gassmåler, åndedrettsvern og fallsikring. Kurset er en blanding av
 • teori og praktiske øvelser.

Target Group

 • For personell som trenger kunnskap om farer ved entring av trange rom.

Prerequisites

 • Ingen spesielle. Det er derimot anbefalt å sette seg inn i egne prosedyrer for entring i lukkede rom.

Contents

 • Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass
 • Farer ved entring inn i lukkede rom
 • Brennbare og giftige gasser
 • Farer knyttet til oksygen
 • Typer åndedrettsvern og bruk av disse
 • Fallsikring, redningsutstyr og kjemikalievern
 • Bruk av bærbare gassmålere
 • Risikovurdering og sikker jobb analyse
 • Arbeidssertifikat
 • Entringsvaktens oppgaver
 • Praktiske øvelser

Notes

 • Anbefalt repetisjonskurs hvert 3. år.

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.