Vennligst avslutt foregående booking før du booker for neste kontraktspartner.
Åpne kontraktspartner: Kan bare bookes via telefon. Vennligst kontakt administratoren.
Vennligst bare legg tilbud i samme valuta i handlekurven.
Selection not possible. You can only add elements of the same booking kind to the shopping cart. Please book the current shopping cart first.
 1. Home
 2. Kursdetaljer
 3. Beskrivelse

Klasseromsundervisning  Basic H2S Training (NOGCSH2SNO)

Formål

 • Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene med hydrogensulfid og hvordan beskytte seg mot denne gassen på best mulig måte. Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

Målgruppe

 • Personnell som er, eller kan være, utsatt for ett arbeidsmiljø der H2S gass kan forekomme.

Forkunnskaper

 •  

Innhold

 • Følgende emner vil bli gjennomgått på kurset:
  • Alarmtiltak
  • Definisjoner; PPM, TWA, Takverdi
  • Hvordan detektere H2S
  • H2S egenskaper
  • Fysiologiske effekter av eksponering
  • Typer åndedrettsvern; Fluktmasker og luftforsynt åndedrettsvern med overtrykk
  • Bruk av bærbare gassmålere
  • Forskrift om tiltaks og grenseverdier
  • Praktiske øvelser
  • Avsluttende prøve

Merknader

 • Anbefalt repetisjonskurs hvert 2. år.
 • Opplæringen er utført etter OPITO standard

Betingelser

Terminspesifikke betingelser finner du under termininformasjonen.